EnglishIndonesian

Struktur Organisasi

No Nama Unit Kerja Jabatan
1 Ahmad, S.Ag., M.Pd Rektorat Rektor
2 Halimatus Sakdiyah, M.Si Rektorat Wakil Rektor I
3 Drs. H. Abd. Haris, M.Pd Rektorat Wakil Rektor II
4 Dr. Supandi, M.Pd.I Rektorat Wakil Rektor III
5 Mohammad Alfatah, S.Sos B A U K Kepala
6 Pathor Rahman, S.Ag B A U K Bendahara
7 M. Arif, S.Pd B A U K Kabag. Kepegawaian
8 Moh. Soheh, M.Pd B A U K Kasubag. Kepegawaian
9 Moch. Torif, S.Ag B A U K Kasubag. Kerumahtanggaan
10 Rusdianto, S.H B A U K Staf Perlengkapan dan Kerumahtanggaan
11 Moh. Ishaq B A U K Humas
12 ST. Nur Faridatul Asyam, SE B A U K Kasubag Pelayanan Keuangan
13 Nur Afiah, S.Pi B A U K Staf. Pembukuan
14 Siti Maghfiroh, S.E B A U K Staf. Administrasi Umum
15 Fauzan, S.Pd. B A U K Staf Administrasi Umum
16 Ika Oktaviana Dewi, M.Ak B A U K Staf. Keuangan
17 Moh. Dae Bachtiar, M.Ak B A U K Kasubag. Keuangan
18 Asy’ari B A U K Security
19 Bukhari B A U K Security
20 Mursyid B A U K Security
21 Rosydi B A U K Security
22 Agus Dwiyanto B A U K Security
23 Juhari B A U K Security
24 Badrus Syamsi B A U K Security
25 Abdul Bari B A U K Cleaning Service
26 Mohammad Hamdi B A U K Driver
27 Abd. Basid B A U K Cleaning Service
28 Moh. Rifa’i B A U K Cleaning Service
29 M. Wasik B A U K Cleaning Service
30 Sahadi B A U K Pertamanan
31 Moh. Subhan, MA B A A K Kepala
32 Misdari, S.Ag., SH. B A A K Kabag. Akademik
33 Suparman, S.Pt B A A K Kasubag. Akademik
34 Siti Holifah, S.P B A A K Kabag. Registrasi dan Statistik
35 Aminullah SH. B A A K Kabag. Kemahasiswaan dan Alumni
36 Mery Veronita, ST B A A K Staf. Administrasi
37 Zahratun, S.Pd B A A K Staf. Registrasi dan Statistik
38 Busro Akramul Umam, M.T B A P S I Kepala
39 Farid, S.Pd.I B A P S I Bidang Perencanaan Akademik
40 Miftahul Faruq, S.Kom B A P S I Bidang Pengembangan Sistem Informasi
41 Abdul Jamil, SP. B A P S I Bidang Pengelolaan Pangkalan Data dan Informasi
42 Misbahus Suduri, S.E B A P S I
43 Yunda Margareta Yuliana, S.Kom B A P S I
44 Hermawati, S.Pd B A P S I Staf Administrasi Pengelola PDPT
45 M. Agung Sutrisno, S.Kom B A P S I Staf Bidang Perangkat Sistem Informasi
46 Dr. Muhsi, MT L P M I Ketua
47 Agus Budiyono, M.Pd L P M I Wakil Ketua
48 Dr. Saiful Hadi, M.Pd L P M I Anggota LPMI
49 Nilna Mely Dina, S.Pd L P M I Staf Administrasi
50 Agus Sugiono, SE., M.S.A L P I Kepala
51 Imam Agus Faisol, M.Ak L P I Sekretaris
52 Yudisha Futihatun F., S.Pd L P I Bendahara
53 Imam Wahyudi, S.Ak. LPPM Staf Administrasi
54 Iswahyudi, S. TP., M.Si L P P M Ketua
55 Arin Wildani, M.Si L P P M Sekretaris
56 Dewi Pusparini, M.Pd L P P M Bidang ………
57 Zul Farida Hanum, M.Si L P P M Wakil Bendahara LP2M
58 Mashudi, S.Pd.I UPT. Perpustakaan Kepala 
59 Muqsith, S.Pd UPT. Perpustakaan Kasubag. Sirkulasi dan Pelayanan
60 Lathifah, A. Ma. Pust, S.Pd UPT. Perpustakaan Pustakawan
61 Sukirman, S.Pd UPT. Lab. Terpadu Laboran
62 Arisandi Setiyawan, M.Pd UPT. Lab. Bahasa Kepala 
63 Dinar Vincy Yunitaka B., M.Pd UPT. Lab. Bahasa Sekretaris
64 Ina Daril Hanna, M.Pd UPT. Lab. Micro Teaching Sekretaris
65 Ahmad Hefni, S.Kom UPT. Lab. Komputer Staf Laboratorium
66 Ahmad Wiyono, M.Pd UPT Humas, PMB & UIM Press Kepala
67 Fathorrozi, M.Si. UPT Humas, PMB & UIM Press Bidang Publikasi
68 Shefa Dwijayanti Ramadani, M.Pd Sentra H K I Ketua
69 Sitti Mukamilah, M.Pd Sentra H K I Sekretaris
70 Atnawi, S.Ag, M.Pd F A I Dekan
71 Afiful Hair, M.Pd.I F A I Wakil Dekan
72 Syamsul Rijal, M.Pd.I F A I Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam
73 Syukron Mahbub, M.Sy F A I Ketua Prodi Akhwal Al-Syakhsiyyah
74 Sulus Sayil Laili, S.H.I F A I Staf Administrasi
75 Syevi Hidayah, S.Pd.I F A I Staf Administrasi
76 Faisol, M.Si F. M I P A Dekan
77 Tony Yulianto, M.Si F. M I P A Ketua Prodi Matematika
78 Dr. Hozairi, S.ST, MT F. Teknik Dekan
79 Bakir, S.Si., M.P F. Teknik Wakil Dekan
80 Ary Iswahyudi, S.Si., M.T F. Teknik Ketua Prodi Teknik Informatika
81 Anwari, S.Kom., M.T. F. Teknik Ketua Prodi Sistem Informasi
82 Yuri Efenie, S.Kom F. Teknik Kepala Bagian Administrasi
83 Hadidatun Nurul Qomariyah, S.Kom F. Teknik Staf Administrasi
84 Moh. Ramly, S.Hut, M.P. F A P E R T A Dekan 
85 Moh. Shoimus Sholeh, M.P F A P E R T A Wakil Dekan
86 Dr. Sugiono M.P F A P E R T A Ketua Prodi Agrobisnis Perikanan
87 Lia Kristiana, S.P., M.P F A P E R T A Ketua Prodi Agroteknologi
88 Sustiyana, M.P. F A P E R T A Ketua Prodi Agribisnis
89 Hasiruddin, S.P F A P E R T A Kasubag. Administrasi
90 Ach. Baihaki, S.E., M.Sc F. Ekonomi Dekan
91 Evi Malia, S.E., M.Ak F. Ekonomi Ketua Prodi Akuntansi
92 Mohammad Cipto Alim, S.E., M.Pd F. Ekonomi Staf Administrasi
94 Jamilatul Uyun, S.E F. Ekonomi Staf Administrasi
95 Samsi Rijal, M.Pd F K I P Dekan
96 Suprianto, S.Pd, M.Si F K I P Wakil Dekan
97 Rini Listyowati, M.Pd F K I P Ketua Prodi Bahasa Inggris
98 S. Ida Kholida MS, M.Pd F K I P Ketua Prodi Fisika
99 Moch. Haikal, M.Pd F K I P Ketua Prodi Biologi
100 Musayyadah, M.Pd F K I P Ketua Prodi Pendidikan Anak Usia Dini
101 Medi Yana, M.Pd F K I P Kabag. Administrasi
102 Masduqi, S.Pd F K I P Kasubag. Administrasi Umum dan Kemahasiswaan
103 Drs. Abdul Munib, M.H F. Hukum Dekan
104 Hanafi, M.H F. Hukum Ketua Prodi Ilmu Hukum
105 Ach. Faruk Al Rosyidi, M.S.Farm., Apt D III Farmasi Ketua Prodi D III Farmasi
106 Naili Uswatun Hasanah, S.Farm, A.Pt D III Farmasi Kepala Laboratorium
107 Syaifiyatul H., S.Si., M.Biomed. D III Farmasi Sek. Laboratorium
108 Taufikurrahman, S.Si D III Farmasi Staf Laboratorium
109 Moh. Miskirraji, SE D III Farmasi Kasubag. Adm. Umum dan Keuangan
110 Fatun, SE. D III Farmasi Staf Adiministrasi
111 Layla Imroatu Zulaikha, M.Kes D III Kebidanan Ketua Prodi D III Kebidanan
112 Sari Pratiwi Apidianti, M.Mkes D III Kebidanan Kabag. Administrasi
113 Kinantul Qomariyah, M.Kes D III Kebidanan Kasubag. Akademik dan Kemahasiswaan
114 Qurratul A’yun, M.Kes D III Kebidanan Kasubag. Administrasi Umum dan Keuangan
115 Emi Yunita, M.Kes D III Kebidanan Kepala Lab. Kebidanan